Erasmus + Staff Mobility

 1. Action Table_Hareketlilik Planı

ERASMUS+ PROGRAMI

2016/2017 AKADEMİK YILI

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021 yılları arasında programın adı Erasmus+ olarak değişmiştir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler ve faaliyetin süresi gibi uygulamalarda bir önceki döneme göre değişiklikler olmuştur.

İkili Anlaşma Listesine ulaşmak için TIKLAYIN.

Değişiklikler:

1- Önceden en az 5 iş günü olan hareketlilik süresi en az 2 iş günü olmak kaydıyla değişmiştir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5  iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.

2- Hibe tutarları ilan metninde yer alan sayfa 7’deki şekliyle değişmiştir.

3- Seyahat ödemeleri seyahat mesafesine göre yapılmaktadır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanacaktır. Örneğin; ders vermek üzere Berlin’e gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Ankara-Berlin arası mesafeyi tespit ettikten sonra ilan metninde sayfa 6’da yer alan mesafe aralığına göre kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

4- Bir önceki dönemde sadece AB üyesi ülkelere gidilebilirken, yeni dönemle birlikte AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihteştayn, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidilebilmektedir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

: 01 KASIM 2016

SON BAŞVURU TARİHİ

: 21 KASIM 2016

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI
2016 – 2017 AKADEMİK YILI  
ERASMUS PERSONEL DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

Personel hareketliliği:

 • Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 • Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar

Personel ders verme hareketliliği:

Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluş.

Örneğin,:

 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil ))
 • Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş

olabilir.

Personel eğitim alma hareketliliği:

Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler.

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi

Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)

Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar

Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)

Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Başvuru:

 • Başvuru belgeleri, Erasmus koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • 2016-2017 akademik yılı hareketliliği 01 Haziran 2016 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2017’ye kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 30 Eylül 2017’ye kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 60 iş günü içerisinde evrakların tamamını ( Davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme ve ya  Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır.

Aksi taktirde yedek katılımcılar hareketlilik hakkına sahip olacaktır.

Başvuru belgeleri:

1. Başvuru Belgesi çıktısı.

2. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. KARŞI KURUMDAN ALINACAK( Ek süre verilebilir)

3. Erasmus+ HE Staff Mobility agreement_teaching veya Erasmus+ HE Staff mobility agreement_training belgesi  ( bu belge için ek süre verilebilir )
Staff Mobility agreement_teaching 
Staff mobility agreement_training

Önemli Not: yukarıdaki belgeler(2. Ve 3.) adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra hazırlanmalıdır.

Eğitim Alma ve Ders verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve AB Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:

1. Başvuru belgesi

2. Erasmus+ HE Staff mobility agreement_training belgesi

3. Davet mektubu

4. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının orijinal olarak imzalanmış nüshası (Web sayfasından Erasmus Hareketlilikleri-Eğitim Alma veya Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar)

5. Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (-Erasmus Hareketlilikleri- Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar –Ek.V 12 eğitim alma-personelle imzalanacak sözleşme)

6. TC İş  Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir İş Bankası Şubesi olabilir)

Dönüşte AB Ofisine sunulması gereken belgeler:

1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge)

2. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

3. Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak hareketlilikten faydalanan personelin çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir.

Değerlendirme:

İlk kez katılım seçimde önceliklendirilir (zorunlu)

Yabancı dil bilgisi önceliklendirilebilir (ihtiyari)

Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirilir (zorunlu)

Seçimler sırasında Merkez tarafından belirlenen aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerekmektedir. Personel hareketliliği kapsamında yukarıdaki kriterlerin yanı sıra,

 • Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele,
 • Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
 • Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke

ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi

planlanan başvurulara öncelik verilecek bir seçim usulü belirlenecektir.

 • Tüm başvurular ERASMUS koordinatörlüğünce alındıktan sonra, Başvurular merkez komisyon tarafından değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.
 • Asil ve yedek listeler AB Ofisi internet sayfasından (llp-erasmus.maltepe.edu.tr) duyurulacak ve birimlerimize de yazılı olarak gönderilecektir. 28-30 Kasım 2016 tarihleri arasında sonuçlara itiraz edilebilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1.      Eklenecek taban Puan : +20

2.      Daha Önce Faydalanmış Personel

      a-Personel bir yıl önce faydalanmış ise: -6
      b-Personel iki yıl önce faydalanmış ise: -4
      c-Personel üç yıl ve öncesi faydalanmış ise: -2

3.      Daha Önce programdan Faydalanmış Fakülteler

Başvuru yapan Akademisyenlerin Fakülteleri arasında, geçmiş yıllarda en çok hareketlilikten faydalanan fakülteden, en az hareketlilikten faydalanan fakülteye doğru yapılan puanlama

4.      En çok Erasmus öğrencisi gönderen Fakülteler

      Başvuru yapan akademisyenlerin fakülteleri arasında 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında en çok Erasmus öğrencisi gönderen fakülteden en az Erasmus öğrencisi gönderen Fakültelere göre yapılan puanlama

5.      En çok ikili anlaşması olan Fakülteler

       Başvuru yapan Akademisyenlerin Fakülteleri arasında, en çok Erasmus İkili anlaşması olan fakülteden, en az ikili anlaşması olan fakülteye göre yapılan puanlama

6.      Unvan değerlendirme (Araştırma görevlisi ve idari personel öncelikli)

Prof    +1 Puan
Doç   +2 Puan
Yrd. Doç  + 3 Puan
Dr. ve Öğr.Gör.Dr. +4 Puan
Öğretim Görevlisi +5 Puan
Araştırma Görevlisi +5 Puan
Okutman +5 Puan
İdari Personel +6 Puan

7.       Erasmus Koordinatörlüğü görevi olan başvuru sahipleri : +3

8.       En çok Erasmus Öğrencisi gelen Fakülteler

Başvuru yapan akademisyenlerin fakülteleri arasında 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında en çok Erasmus öğrencisi gelen fakülteden en az Erasmus öğrencisi gelen Fakültelere göre yapılan puanlama

9.       Nihai Puanlar eşit olduğu durumlarda ; Personelin,Daha Önce Hareketlilikten Faydalanmış Personel Puanına bakılır oradaki eşitlikte ise;değerlendirme listesindeki kriterlere sırasıyla bakılacaktır, tekrar bir eşitlik halinde Başvuru Tipi Ders Verme olan Personele öncelik verilecektir.

10.    Daha önce hareketlilikten yararlanmış idari personele fakültelere verilen puanlama oranlarının en düşüğü verilir.

Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği ile ilgili Genel Bilgiler

Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliğinin Kapsamı

EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin yurtdışındaki işletmelerde ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Gerekli Şartlar

Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki asgari şartların sağlandığının kontrol edilmesi gerekir:

1. Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

Avrupa Birliği Üye Devletleri

Belçika

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Almanya

Estonya

İrlanda

Yunanistan

İspanya

Fransa

Hırvatistan

İtalya

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Hollanda

Avusturya

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovenya

Slovakya

Finlandiya

İsveç

İngiltere

Hibeler:

 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • 2016-17 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2016 - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.
 • Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.
 • Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1100 Avro

Aşağıda belirtilen ödeme kalemleri dışındaki harcamalar faydalanıcıya aittir.

Harcırah hesaplama yöntemi:

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

 

 

 

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90